Saturday, March 23, 2013

ေဒါက္တာေဇာ္ၾကီး (Dr, Zaw Gyie): အရမ္းဆိုးတဲ့ သားဆိုးေလးမို႔ အန္တီလိုက္ေလ်ာလိုက္တာပ...

ေဒါက္တာေဇာ္ၾကီး (Dr, Zaw Gyie): အရမ္းဆိုးတဲ့ သားဆိုးေလးမို႔ အန္တီလိုက္ေလ်ာလိုက္တာပ...: ေဘာ္ဒါေတြအၾကိဳက္မ်ားတဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ား မၾကာမွီလာမည္............

No comments:

Post a Comment